Нотариална кантора, Пловдив

Частен апартамент, гр. София

Интериорен дизайн, архитектурни решения, авторски надзор за Нотариална кантора в гр. Пловдив

Галерия

Авторската маса-печат е проектирана и изпълнена специално за тази нотариална кантора.

Архитектурно заснемане на обекта в реални размери; Вътрешна архитектура и разпределение – функционално и ергономично ситуиране на интериорното пространство /идеен проект/; Проектиране – пространствено оформление и реконструкции /планировки, разрези и детайли в работни чертежи/; Корекции по ВиК инсталация – изменения и допълнения на местата на ВиК изводи в съответствие с интериорния проект; План софит – проектиране на окачени тавани – дизайн, съобразен с осветление, озвучение, отопление и вентилация; Корекции по ел.инсталация – изменения и допълнения на местата на електричес-ките изводи в съответствие с интериорния проект; Осветление – избор и позициониране на осветителни тела в съответствие със стилистиката и оптималната осветеност на пространствата; Декорация на стени – обшивки, облицовки, цветни мазилки, тапети и др. /подбор на цветове, фактури и материали/; Подови настилки – планировка, вид и подбор на материалите; Дизайн на мебели – работни чертежи с разрези и детайли; 3D визуализации; Авторски надзор; Корпоративна идентичност – Запазен знак, логотип, слоган, Търговска марка, Фирмен цвят, фирмен шрифт. Контакти, контакти, частен апартамент, нотариална кантора, нотариална кантора, нотариална кантора, нотариална кантора, нотариална кантора, нотариална кантора, нотариална кантора, нотариална кантора, нотариална кантора, нотариална кантора,