Камара на строителите

Камара на строителите в България, Областно представителство Пловдив

Интериорен дизайн, архитектурни решения, авторски надзор за офис на Камара на строителите в България.

Видео

Галерия

Повече за Камара на строителите в България, Областно представителство Пловдив:

Камара на строителите в България, ОП Пловдив има амбицията да обедини максимален брой участници в строителния процес за постигане с общи усилия по-благоприятни
условия за дейност на фирмите от строителния бранш на територията на Пловдив и областта.

Тя се стреми да създаде реална връзка между участниците в строителния процес с цел изграждане на лоялни пазарни взаимоотношения между тях, както и да бъде максимално полезна на членовете си, подпомагайки ги в решаване на проблемите, съпътстващи ежедневната им дейност.

Камара на строителите в България (КСБ)  е юридическо лице, създадено на основание на Закона за камарата на строителите (ДВ., бр.108/ 29.12.2006 г.). КСБ е  независимо, доброволно, професионално  сдружение и е официален представител на строителите в България. Обхваща над 2036 членове в 27 областни представителства в страната.

От Областното  представителство Пловдив до момента в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) са вписани 331 фирми, а членуват 144 пловдивски строители . Членството в КСБ Пловдив наподобява клубен принцип. Политиката на организацията по отношение на приема на нови членове е консервативна, тъй членството в нея е белег за: добра търговска репутация, адекватен мениджмънт, трайна браншова принадлежност и клубна култура.

От 2010 г. КСБ Пловдив е в нов собствен офис с площ около 300 кв.м., разполагащ с голяма многофункционална зала, делима на две зали с различна функция – заседателна и зала за обучение. Двете зали са модерно обзаведени и оборудвани с мултимедийна и озвучителна системи. Структурата на КСБ Пловдив включва две звена – „Регистър“ и „Регионална политика“.

Ежегодно КСБ Пловдив отличава фирмите с най-голям принос за строителния бранш в града и региона, връчвайки годишните си награди. Наградите са разпределени в категории, които отразяват различната специфика в дейността на фирмите. Голямата награда за строителна фирма „Златен отвес“ за пръв път се връчва на традиционното коледно тържество от 1998 г. Тя отразява признание най-вече за приноса към бранша и изградените позиции сред колегията. Специализираните награди са учредени през 2003 г. и 2004 г. и са в категориите: „Почетен майстор на отвеса“, „Строителна перспектива“, „Партньор на годината“ и „Строителна традиция“.