Графичен дизайн

Графичен дизайн

Графичният дизайн представя дадена информация чрез удобна и естетична форма. Това често става чрез използване на типография, изображения, цветове и други.

Най-разпространените форми на графичен дизайн са:

  • Печатен дизайн и оформление – книги, периодични издания, плакати
  • Уебдизайн и потребителски интерфейси
  • Филми, CD, DVD – дизайн на встъпителните елементи, анимация, рекламни материали
  • Графична идентичност, графичен дизайн на фирмени знаци, фирмени рекламни материали, указателни табели и други
  • Продуктов дизайн, опаковки

Графичният дизайн включва в себе си задълбочени познания за композиция и форма, цвят, цветни гами и видове специализирани палитри, използвани и стандартизирани в съвременните графични програми. Художественните познания и наличието на чувство за естетика у графичния дизайнер, също допринасят за изработката на добър продукт на графичния дизайн. Съчетаването на цветове и отчетливост на визията и контраста на цветовете и сенките също допринасят за доброто възприемане на посланието. Не трябва да се забравя и основното – освен технически и естетически познания дизайнерът трябва да притежава и частица интуитивност и да бъде носител на идеи и иновативност. Всичко това събрано в едно с необходимата доза баланс и подчиненост на идеята, внушението и основната цел са предпоставки за добрия графичен или рекламен продукт.

Фирмената или корпоративна идентичност в маркетинга е „лицето“ на дадена компания, хармонизираният изглед на рекламните материали, опаковките на продуктите й и търговските марки, както и на посланията, които тя излъчва.

Филип Котлър: „Идентичността определя начините, по които компанията се стреми да идентифицира или позиционира себе си или продукта си, докато имиджът е начинът, по който публиката възприема компанията или продукта й.“

В общи линии, става въпрос за логото и поддържащите графични елементи, съобразени с набор от правила, които задават цветовата палитра, шрифтовете, изгледа на страниците и др. средства, осигуряващи визуална приемственост и разпознаваемост върху всички физически проявления на марката.

Фирмената идентичност често се разглежда като съставена от три компонента:

  • корпоративен дизайн (лога, униформи, и т.н.)
  • корпоративна комуникация (реклами, връзки с обществеността, и т.н.)
  • корпоративно поведение (ценности на организацията, норми на поведение и т.н.)

Галерия