Видео

Гостуването ми в Добро утро с БНТ2 и разговор за вътрешния дизайн и архитектурата

Видео за обектите:

видео, видео, видео, видео, видео, видео, видео, видео, видео, видео, видео, видео, видео

Видео Камарата на строителите в България,
областно представителство Пловдив

Видео Шоу-рум за санитария „Нова“, гр. Пловдив

Видео Верига ресторанти Тони 2000, гр. Пловдив

Видео Хотелски апартаменти, гр. Пловдив, срещу Международен панаир

Видео Частен апартамент в комплекс „Райски кът“, гр. Пловдив

Видео Частен апартамент в комплекс „Райски кът“, гр. Пловдив

Видео Частен апартамент, гр. София

Услугите за изпълниените обекти:

 • Архитектурно заснемане на обекта в реални размери;
 • Вътрешна архитектура и разпределение – функционално и ергономично ситуиране на интериорното пространство /идеен проект/;
 • Проектиране – пространствено оформление и реконструкции /планировки, разрези и детайли в работни чертежи/;
 • Корекции по ВиК инсталация – изменения и допълнения на местата на ВиК изводи в съответствие с интериорния проект;
 • План софит – проектиране на окачени тавани – дизайн, съобразен с осветление, озвучение, отопление и вентилация;
 • Корекции по ел.инсталация – изменения и допълнения на местата на електричес-ките изводи в съответствие с интериорния проект;
 • Осветление – избор и позициониране на осветителни тела в съответствие със стилистиката и оптималната осветеност на пространствата;
 • Декорация на стени – обшивки, облицовки, цветни мазилки, тапети и др. /подбор на цветове, фактури и материали/;
 • Подови настилки – планировка, вид и подбор на материалите;
 • Дизайн на мебели – работни чертежи с разрези и детайли;
 • 3D визуализации;
 • Авторски надзор;